Klachtenregeling

Een tip of een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij zijn erop gericht om u kwalitatief goede zorg te verlenen in een prettige sfeer. Zijn er dingen in onze praktijk die niet zo gelopen zijn als u graag had gewild? Laat het ons dan weten! Wij willen graag iets doen met de tips die u voor ons heeft en kunnen alleen leren van zaken die niet goed gegaan zijn als u ons uw klacht laat horen. Wij stellen het op prijs als u eventuele onvrede met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit met u op te lossen.

U kunt ons natuurlijk aanspreken op de praktijk. Een andere mogelijkheid is dat u uw tips of klachten verwoord via ons klachtenformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Klachtenformulier Huisartsenpraktijk De Mussenberg

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris telefonisch bereiken. Of u kunt het klachtenformulier in op de website van skge invullen.
Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg 
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

088 - 022 91 00 

Open SKGE website

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

Als u nog vragen heeft aan skge, kunt u bellen naar 088 0229100.

Mocht u willen wisselen van huisarts, lees dan deze folder. In deze folder van de Patientenfederatie staat hoe u dit het beste kan aanpakken.