Onze huisartsenpraktijk is gevestigd in het praktijkgebouw Aam tot Zuiling. In dit gebouw zijn twee huisartsenpraktijken, de wijkverpleegkundigen van Buurtzorg Team 3, de Casemanagers Dementie en de Praktijkondersteuner Jeugd van de gemeente Overbetuwe gevestigd.

Huisartsenpraktijk De Mussenberg is een niet-apotheekhoudende praktijk, waarin de artsen niet verloskundig actief zijn. Het praktijkgebied omvat Elst, Valburg, Homoet, Eimeren.

Missie

Waarom doen we wat we doen?

Vanuit de overtuiging dat patiënten, medewerkers en maatschappij ertoe doen, leveren we up-to-date, laagdrempelige huisartsenzorg.

Visie

Hoe doen we wat we doen?

We leveren onze huisartsenzorg met grote persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid en zorgen voor continue kwaliteit hiervan. We kennen onze patiënten en zorgen dat ze in beeld zijn, bijvoorbeeld voor de continue en integrale zorg van onze patiënten met chronische aandoeningen. Onze kennis is up-to-date en we maken gebruik van richtlijnen en het model van positieve gezondheid.

Er is aandacht voor de balans werk-privé en de dagbalans (meer dokter, minder manager). We stimuleren zinvol en zorgvuldig bezig zijn en patiënten praten mee. We dagen elkaar uit om te ontwikkelen en bij te dragen.

Beleid

Wat doen we concreet? (sommige onderdelen zijn nog in ontwikkeling)

We hebben een structureel inhoudelijk patiënten overleg (peer review) en plannen meer tijd voor de patiënt. We geven patiënten en elkaar mangomomenten. We voeren jaargesprekken met onze chronische patiënten o.b.v. het model positieve gezondheid en stimuleren zelfzorg bij al onze patiënten. We werken met een multidisciplinair mobiel geriatisch team in de zorg voor ouderen. In onze praktijk werken we met praktijkondersteuners in de ketenzorg voor chronische aandoeningen. We bieden preventieve zorg aan zoals cardiovasculair preventieconsult, stoppen met roken, griepprik. We maken gebruik van nieuwe media en zetten andere communicatiemiddelen in. We werken volgens de NHG-standaarden en zijn actief bezig met kwaliteitsverbetering: we zijn een NHG-geaccrediteerde praktijk.

We optimaliseren de praktijk organisatorische ondersteuning waarbij we overhead taken delen. We stellen een patiënten panel samen voor input, bijvoorbeeld voor praktijk organisatorische verbeteringen. We zoeken een intensievere samenwerking met andere 1e en 2e lijns hulpverleners.

We organiseren jaarlijks een praktijk team uitje waarin een scholingselement of teambuildingselement zit. We zorgen voor prettige werkruimten en een prettige werksfeer (pauze). We organiseren al onze werkprocessen lean waarbij het creëren van klantwaarde voorop staat en verspilling zo klein mogelijk wordt gehouden.

We leiden artsen op die zich willen specialiseren in huisartsgeneeskunde. En begeleiden stages van geneeskunde studenten en co-assistenten.

Kernwaarden Praktijk De Zuiling/De Mussenberg


Radboudumc Netwerk Huisartsen­praktijken (NHP) & NHG praktijk accreditatie

De praktijk is onderdeel van het Radboudumc Netwerk Huisartsen­praktijken
(NHP). Dit betekent dat we regelmatig meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en onze bijdrage leveren aan opleiding van (huis) artsen.

De praktijk werkt actief aan kwaliteit van zorg. Dit is  getoetst door het Nederlands Huisartsen Genootschap. We hebben na deze toetsing het NHG-Keurmerk ontvangen. Hiermee waarborgen we een continue kwaliteit van uw huisartsenzorg.


Wetenschappelijk onderzoek door uw huisarts

Uw huisarts doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Voor meer informatie kijk op de website van Nivel.

Open website NIVEL

Daarnaast deelt de praktijk anonieme patiëntengegevens met VIPlive. VIPlive levert software om de kwaliteit van zorg te verbeteren in huisartspraktijken. De software biedt inzicht of richtlijnen goed zijn toegepast en wordt voortdurend vernieuwd. Wanneer bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt dat een bepaald medicijn beter werkt bij een ziekte, dan kan de huisarts met de software zien of dat medicijn werd aangeboden aan alle patiënten met die ziekte. Het is een hulpmiddel om patiënten op te sporen waarbij VIPlive anonieme (patiënten-)nummers ziet en de huisarts kan zien welke patiënten het betreft.

De praktijk is momenteel open voor nieuwe inschrijvingen.